Doprava - poštovné a balné

Objednaný tovar odosielame zo skladu zväčša do 24 hodín po obdržaní objednávky. Doručenie tovaru k vám trvá zvyčajne 1-3 pracovné dni od odoslania zásielky. U nadmerných zásielok môže dodanie trvať dlhšie (3-5 pracovných dní).

Tovar označený " Dodacia doba je do 30 dní od objednávky " je potrebné vopred uhradiť na účet SK7411110000001341734015 a do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť číslo/názov objednávky. Takto označená objednávka sa stáva záväznou až po prijatí platby na účet a tovar bude dodaný do 30 dní od nadobudnutia záväznosti.

Tovar zasielame aj do Českej republiky ale poštovné záleží od váhy tovaru ktorú určí Slovenská pošta. ( http://www.posta.sk )

Zásielky sú posielané Slovenskou poštou.

Poštovné a balné do SR:4 € a do CR: 8,2 €

Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať stav zásielky (porušenie krabice, neporušenie pásky) a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

Neúplnú, alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť predávajúcemu, spísať s dopravcom protokol o škode a tento do 24 hodín odoslať emailom predávajúcemu. Ak je prevzatie zásielky kupujúcim od dopravcu potvrdené podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné reklamácie neúplnosti, alebo poškodenie zásielky nieje žiaden nárok. V prípade, že čiastka nákupu bude vplyvom storna, alebo dobropisu apod., nižšia než je výška pre poštovné zadarmo, je prevádzkovateľ oprávnený si poštovné účtovať podľa cenníka alebo skutočných nákladov.